"אמר החכם: יכול אדם להרחיב דרך, אבל אין דרך מרחיבה אדם"

(קונפוציוס, "מאמרות", פרק 15 פסוק כח')

* אני מאמינה- ביכולת שלך, ושל כל אדם, להוביל שינוי בחיים.

* אני  מאמינה ביכולת שלי לעזור לך להכיר ביכולת זו, ולהוביל אותך בתהליך.

* אני מאמינה שהכל קשור להכל: גוף – לנפש, פלח אחד של חיינו – לאחרים, ועוד.

* אני מאמינה שאין טוב ורע- הכל ענין של פרפסקטיבה, והכל- בא ללמד אותנו משהו.

החכמה היא להקשיב לשיעור- ולצמוח.

גלית שדה P

* אני מאמינה שמאחורי התודעה ה"רגילה", מצויה האמת שלנו עם כל התשובות לאיך להשיג את האושר שלנו, האישי, הנכון והמדויק לנו ביותר.

* אני מאמינה שתובנות אלה, יפתחו בפנינו את יכולת השליטה וההובלה של חיינו.